TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP - KHÔNG QUA TRUNG GIAN - KHÔNG MẤT TIỀN MÔI GIỚI - TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÉP - 150 ĐƠN HÀNG THI TUYỂN TRONG THÁNG 

Đơn Hàng Mới

Tổng hợp các thông tin chính xác, trung thực nhất về thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản, thực tập sinh và du học Nhật Bản để các bạn cập nhật được đầy đủ thông tin về cuốc sống, văn hóa, học tập và làm việc tại Nhật Bản

Đơn hàng điện tử nữ nhật bản

Đơn hàng điện tử nữ nhật bản
ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ      PHÍ RẺ LƯƠNG CAO 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: Osaka - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  Điện tử nữ Nhật bản - Công việc cụ thể: Điện tử nữ Nhật bản - Độ tuổi: Từ 18 t - 27 tuổi -  Giới tính :     20 NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt:...

Đơn hàng chế biến thực phẩm

Đơn hàng chế biến thực phẩm
ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM      PHÍ RẺ LƯƠNG CAO 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: GUNMA - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - Công việc cụ thể: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - Độ tuổi: Từ 19 t - 27 tuổi -  Giới tính :     12 NAM  33 NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu...

Đơn hàng vận chuyển hàng hóa 1 năm

Đơn hàng vận chuyển hàng hóa 1 năm
ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM      PHÍ RẺ LƯƠNG CAO 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: AICHI - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - Công việc cụ thể: VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - Độ tuổi: Từ 18 t - 35 tuổi -  Giới tính :     24 NAM  21 NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc...

Đơn hàng vận chuyển hàng hóa 1 năm

Đơn hàng vận chuyển hàng hóa 1 năm
ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM      PHÍ RẺ LƯƠNG CAO 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: OSAKA - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - Công việc cụ thể: VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - Độ tuổi: Từ 18 t - 35 tuổi -  Giới tính :     18 NAM  12 NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc...

Đơn hàng đong goi thực phẩm

Đơn hàng đong goi thực phẩm
ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM      PHÍ RẺ LƯƠNG CAO 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: KANAGAWA - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM - Công việc cụ thể:  ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM - Độ tuổi: Từ 19 t - 27 tuổi -  Giới tính :     12 NAM   - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  -...

Đơn hàng giàn giáo đi lại

Đơn hàng giàn giáo đi lại
ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM      PHÍ RẺ LƯƠNG CAO 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: kyoto - Thời hạn : 5 năm - Công việc:  GIÀN GIÁO ĐI LẠI   THEO DIỆN TOKUTE 5 NĂM - Công việc cụ thể:  GIÀN GIÁO ĐI LẠI - Độ tuổi: Từ 21-38 -  Giới tính :     10 NAM - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu...

Đơn hàng đong goi thực phẩm

Đơn hàng đong goi thực phẩm
ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM      PHÍ RẺ LƯƠNG CAO 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: TOKYO - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM - Công việc cụ thể:  ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM - Độ tuổi: Từ 18 t - 30 tuổi -  Giới tính :     20 NAM  20 NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở...

Đơn hàng dọn dẹp khoang máy bay

Đơn hàng dọn dẹp khoang máy bay
ĐƠN HÀNG DỌN DẸP KHOANG MÁY BAY 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: TOKYO - Thời hạn : 3 năm - Công việc: DỌN DEP KHOANG MÁY BAY - Công việc cụ thể:DỌN DEP KHOANG MÁY BAY - Số lượng:  12 NAM  12 NỮ - Độ tuổi: Từ 18 t - 30 tuổi - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe, ngoan ngoãn, chăm chỉ. cao từ...

Đơn hàng Xây Dượng Tổng Hợp

Đơn hàng Xây Dượng Tổng Hợp
ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG PHÍ RẺ LƯƠNG CAO 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: IBARAKI - Thời hạn : 3 năm - Công việc: XÂY DỰNG TỔNG HỢP - Công việc cụ thể: XÂY DỰNG TỔNG HỢP  - Số lượng:  09 TTS - Độ tuổi: Từ 18 t - 30 tuổi - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe, ngoan ngoãn, chăm chỉ. cao từ...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - trồng nấm

Xuất khẩu lao động Nhật  bản - trồng nấm
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG :  lao dong di nhat – Số lượng lao động tiếp nhận:  60 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: kanawa – Công việc :  nông nghiệp trồng thu hoạch nấm – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3năm + Độ  tuổi  từ   18-30  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 2 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  trồng...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - may

Xuất khẩu lao động Nhật  bản - may
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG :  lao dong di nhat    PHÍ RẺ LƯƠNG CAO  – Số lượng lao động tiếp nhận:  30 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: osaka, Shimane, Kyoto – Công việc :  may quần áo – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3năm + Độ  tuổi  từ   18-30  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 2 trở lên + Yêu...

Xuất khẩu lao động Nhật bản -thực phẩm di lai lần 2

Xuất khẩu lao động Nhật  bản -thực phẩm di lai lần 2
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG :  lao dong di nhat – Số lượng lao động tiếp nhận: 6 nam  6 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Nagashaki – Công việc : thực phầm lần 2 – Thời gian hợp đồng của người lao động: 5 năm + Độ  tuổi  từ   22-35  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 2 trở lên + Yêu cầu tay nghề: thực phầm lần...

CHẾ BIẾN MÓN ĂN 12 NỮ

CHẾ BIẾN MÓN ĂN 12 NỮ
CHẾ BIẾN MÓN ĂN 12 NỮ 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: FUKUOKA - Thời hạn : 3 năm - Công việc: Chế biến thực phẩm - Công việc cụ thể: Làm món ăn - Số lượng:  12 Nữ - Độ tuổi: Từ 19t - 30 tuổi - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe, ngoan ngoãn, chăm chỉ. không mù màu, - Ưu tiên những...

CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN KÈM NHÀ HÀNG 30 NỮ

CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN KÈM NHÀ HÀNG 30 NỮ
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN KÈM FUKUOKA TUYỂN 30 BẠN NỮ   1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: FUKUOKA - Thời hạn : 3 năm - Công việc: Chế biến thực phẩm - Công việc cụ thể: Làm đồ ăn kèm - Số lượng:  30 Nữ - Độ tuổi: Từ 19t - 30 tuổi - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe, ngoan ngoãn, chăm chỉ....

CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN KÈM YAMAGUCHI TUYỂN 24 BẠN NỮ

CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN KÈM YAMAGUCHI TUYỂN 24 BẠN NỮ
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN KÈM YAMAGUCHI TUYỂN 24 BẠN NỮ   1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: YAMAGUCHI - Thời hạn : 3 năm - Công việc: Chế biến thực phẩm - Công việc cụ thể: Làm cơm hộp - Số lượng:  24 Nữ - Độ tuổi: Từ 18 t - 33 tuổi - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe, ngoan ngoãn, chăm...

CHĂN NUÔI BÒ SỮA CÔNG NGHIỆP TUYỂN 18 BẠN NỮ

CHĂN NUÔI BÒ SỮA CÔNG NGHIỆP TUYỂN 18 BẠN NỮ
CHĂN NUÔI BÒ SỮA CÔNG NGHIỆP TUYỂN 18 BẠN NỮ 1. NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: AICHI - Thời hạn : 3 năm - Công việc: Nông nghiệp - Công việc cụ thể: vắt sữa bò - Số lượng: 15 Nữ - Độ tuổi: Từ 19t - 33 tuổi - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe, ngoan ngoãn, chăm chỉ, cao từ 1m50 trở lên - Ưu tiên...

Hồ sơ

Đối tác

KÊNH THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tầng 4 tòa nhà V4 - Homcity- 177 Trung Kính- Trung Hòa- Cầu Giấy - Hà Nội

Phụ trách tuyển dụng: 0983 001 087

Email: ntt220475@gmail.com