TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP - KHÔNG QUA TRUNG GIAN - KHÔNG MẤT TIỀN MÔI GIỚI - TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÉP - 150 ĐƠN HÀNG THI TUYỂN TRONG THÁNG 

Đơn Hàng Mới

CHI PHÍ CHỈ 3.600 USD ĐƯỢC ÁP DỤNG PHÍ CỦA BỘ LĐTBXH 

xkld nhật đơn hàng 105tr

xkld nhật đơn hàng 105tr
ĐƠN HÀNG        PHÍ 3.600 USD 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: YAMANASHI - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  XKLD CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SIÊU THỊ - Công việc cụ thể: XKLD CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SIÊU THỊ - Độ tuổi: Từ 18 t - 27 tuổi -  Giới tính :    30NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu...

ĐH may xuất khẩu lao động

ĐH may xuất khẩu lao động
ĐƠN HÀNG     PHÍ 3.600 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: YAMAGATA - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  MAY QUẦN ÁO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM - Công việc cụ thể: MAY QUẦN ÁO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM - Độ tuổi: Từ 23-35 -  Giới tính :     6 NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe, ngoan...

DẬP KIM LOẠI NAM NỮ

DẬP  KIM LOẠI NAM NỮ
ĐƠN HÀNG        PHÍ 3.600 USD 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: KYUSHU - Thời hạn : 3 năm - Công việc: DẬP  KIM LOẠI NAM NỮ - Công việc cụ thể: DẬP  KIM LOẠI NAM NỮ - Độ tuổi: Từ 18 t - 27 tuổi -  Giới tính :       24 NAM  12 NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc...

đóng gói thực phẩm

đóng gói thực phẩm
ĐƠN HÀNG        PHÍ 3.600 USD 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: Tohoku - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM  - Công việc cụ thể:  ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM - Độ tuổi: Từ 18 t - 27 tuổi -  Giới tính :       33 NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc...

chế biến thực phẩm

 chế biến thực phẩm
ĐƠN HÀNG        PHÍ 3.600 USD 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: Tohoku - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  CHẾ BIẾN THỰC PHẨM  - Công việc cụ thể: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THEO DÂY CHUYỀN - Độ tuổi: Từ 18 t - 27 tuổi -  Giới tính :       33 NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu...

nhặt trứng gà 1 năm

nhặt trứng gà 1 năm
ĐƠN HÀNG       PHÍ 1.600 USD 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: KANAGAWA - Thời hạn : 1 năm - Công việc:  nhặt trứng gà 1 năm - Công việc cụ thể: nhặt trứng gà 1 năm - Độ tuổi: Từ 18 t - 35 tuổi -  Giới tính :     10NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe,...

Vận hành máy xây dựng

 Vận hành máy xây dựng
ĐƠN HÀNG  PHÍ 3.600 USD 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: wakayama - Thời hạn : 3 năm - Công việc:   Vận hành máy xây dựng - Công việc cụ thể:    Vận hành máy xây dựng - Số lượng:  09 TTS - Độ tuổi: Từ 18 t - 30 tuổi - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe, ngoan ngoãn,...

ĐH may đi lại lần 2

ĐH may đi lại lần 2
ĐƠN HÀNG     PHÍ 2.000 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: KUMAMOTO - Thời hạn : 2 năm - Công việc:  MAY ĐI LẠI LẦN 2   - Công việc cụ thể: MAY ĐI LẠI LẦN 2   - Độ tuổi: Từ 23-35 -  Giới tính :     6 NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe, ngoan ngoãn, chăm...

ĐIỀU DƯỠNG NHẬT

ĐIỀU DƯỠNG NHẬT
ĐƠN HÀNG   PHÍ 3.600 USD 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: HYOGO, Tokyo, Osaka, Nagata - Thời hạn : 3 năm - Công việc: điều dưỡng viên - Công việc cụ thể: điều dưỡng viên - Số lượng:  50 TTS - Độ tuổi: Từ 18 t - 35 tuổi - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe, ngoan ngoãn, chăm chỉ. cao...

lái máy xây dựng

lái máy xây dựng
ĐƠN HÀNG  PHÍ 3.600 USD 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: Kumamoto - Thời hạn : 3 năm - Công việc: lái máy xây dựng - Công việc cụ thể: lái máy xây dựng - Số lượng:  09 TTS - Độ tuổi: Từ 18 t - 30 tuổi - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe, ngoan ngoãn, chăm chỉ. cao từ 1m60 trở...

Đơn hàng vận hành máy xây dựng

Đơn hàng vận hành máy xây dựng
ĐƠN HÀNG  PHÍ 3.600 USD 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: kagoshima - Thời hạn : 3 năm - Công việc: Vận hành máy xd - Công việc cụ thể: Vận hành máy xd - Số lượng:  09 TTS - Độ tuổi: Từ 18 t - 30 tuổi - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe, ngoan ngoãn, chăm chỉ. cao từ 1m60 trở...

Đơn hàng điện tử nữ nhật bản

Đơn hàng điện tử nữ nhật bản
ĐƠN HÀNG       PHÍ 3.600 USD 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: Osaka - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  Điện tử nữ Nhật bản - Công việc cụ thể: Điện tử nữ Nhật bản - Độ tuổi: Từ 18 t - 30 tuổi -  Giới tính :     20 NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe,...

Đơn hàng chế biến thực phẩm

Đơn hàng chế biến thực phẩm
ĐƠN HÀNG        PHÍ RẺ LƯƠNG CAO 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: Tohoku - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  CHẾ BIẾN THỰC PHẨM  - Công việc cụ thể: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THEO DÂY CHUYỀN - Độ tuổi: Từ 18 t - 27 tuổi -  Giới tính :       33 NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu...

Đơn hàng vận chuyển hàng hóa 1 năm

Đơn hàng vận chuyển hàng hóa 1 năm
ĐƠN HÀNG       PHÍ 1.600 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: SHIZUOKA - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - Công việc cụ thể: VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - Độ tuổi: Từ 18 t - 35 tuổi -  Giới tính :     30 NAM  3 NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức khỏe,...

Đơn hàng vận chuyển hàng hóa 1 năm

Đơn hàng vận chuyển hàng hóa 1 năm
ĐƠN HÀNG       PHÍ RẺ LƯƠNG CAO 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: OSAKA - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - Công việc cụ thể: VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - Độ tuổi: Từ 18 t - 35 tuổi -  Giới tính :     18 NAM  12 NỮ - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu cầu đặc biệt: Có sức...

Đơn hàng đong goi thực phẩm bánh kẹo

Đơn hàng đong goi thực phẩm bánh kẹo
ĐƠN HÀNG   PHÍ 3.600 USD 1.  NỘI DUNG THI TUYỂN   - Làm việc tại: KUMAMOTO - Thời hạn : 3 năm - Công việc:  ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM  ĐÓNG GÓI BÁNH KẸO - Công việc cụ thể:  ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM - Độ tuổi: Từ 19 t - 30 tuổi -  Giới tính :     12 NAM  NỮ 24 - Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.  - Yêu...

Hồ sơ

Đối tác

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN PHÍ 3.600 USD

Nơi tiếp nhận hồ sơ: VĂN PHÒNG 1: 174 Trần Vỹ - Cầu Giấy - TP Hà Nội.
VĂN PHÒNG 2 : 18 Phạm Hùng- Cầu Giấy- Hà Nội

Phụ trách tuyển dụng: 0983 001 087

Email: ntt220475@gmail.com