TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP - KHÔNG QUA TRUNG GIAN - KHÔNG MẤT TIỀN MÔI GIỚI - TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÉP - 150 ĐƠN HÀNG THI TUYỂN TRONG THÁNG 

Đơn Hàng Mới

Tổng hợp các thông tin chính xác, trung thực nhất về thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản, thực tập sinh và du học Nhật Bản để các bạn cập nhật được đầy đủ thông tin về cuốc sống, văn hóa, học tập và làm việc tại Nhật Bản

Xklđ Nhật bản - Tuyển Nam làm sơn kim loại

Xklđ Nhật bản - Tuyển Nam làm sơn kim loại
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 15 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gunma – Công việc :   sơn kim loại - xkld nhật – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3năm + Độ  tuổi  từ   19-28  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề : sơn kim loại - xkld nhật CHẾ...

Xklđ Nhật bản - tuyển nữ đơn hàng thực phẩm

Xklđ Nhật bản - tuyển nữ đơn hàng thực phẩm
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 75 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Miyasaki – Công việc :  chế biến đồ ăn kèm - xkld nhật – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3năm + Độ  tuổi  từ   19-28  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: chế biến đồ ăn kèm -...

Xklđ Nhật bản - tuyển nữ đơn hàng điện tử

Xklđ Nhật bản - tuyển nữ đơn hàng điện tử
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 15 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Miyasaki – Công việc :   điện tử - xkld nhật – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3năm + Độ  tuổi  từ   19-28  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: đóng gói thuốc - xkld...

Xklđ Nhật bản - tuyển nữ đơn hàng đóng gói thuốc nhật bản

Xklđ Nhật bản - tuyển nữ đơn hàng đóng gói thuốc nhật bản
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 60 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Akita – Công việc :   đóng gói thuốc - xkld nhật – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3năm + Độ  tuổi  từ   19-29  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: đóng gói thuốc - xkld...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nữ đơn hàng đóng gói thuốc nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nữ đơn hàng đóng gói thuốc nhật bản
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 60 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Akita – Công việc :   đóng gói thuốc - xkld nhật – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3năm + Độ  tuổi  từ   19-29  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: đóng gói thuốc - xkld...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển đơn hàng điều dưỡng nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển đơn hàng điều dưỡng nhật bản
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 12 nam và 12 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Saga – Công việc :   điều dưỡng nhật bản – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   19-30  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  điều dưỡng nhật...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm cơ khí tại nhật

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm cơ khí tại nhật
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Mie – Công việc :  sơn kim loại - làm cơ khí tại nhật – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   18- 38  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  sơn kim loại - làm cơ khí...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển đơn hàng điều dưỡng nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển đơn hàng điều dưỡng nhật bản
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 12 nam và 12 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Saga – Công việc :   điều dưỡng nhật bản – Thời gian hợp đồng của người lao động: 1 năm + Độ  tuổi  từ   19-30  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  điều dưỡng nhật...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng nông nghiệp tại nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng nông nghiệp tại nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 30 nữ - 30 nam  – Nơi làm việc của thực tập sinh: Hiroshima – Công việc :  làm nông nghiệp tại nhật – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   18-33  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH  lương cao theo diện kỹ sư + Yêu cầu tay nghề:...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng may tại nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng may tại nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 18 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Hiroshima – Công việc :   may - đơn hàng may tại nhật – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   18-33  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: may biết sử dụng 1 kim, 2...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đi lại ở nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đi lại ở nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 60 Nam- nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Aichi – Công việc :   đi lại ở nhật bản- đóng gói kiểm tra nông sản – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   18-33  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng 1 năm nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng 1 năm nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 42 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Hiroshima/ Kanagawa – Công việc :   đơn hàng 1 năm nhật bản - đóng gói sản phẩm – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   18-33  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng may tại nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng may tại nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 18 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Hiroshima – Công việc :   may - đơn hàng may tại nhật – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   18-33  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: may biết sử dụng 1 kim, 2...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển đơn hàng đi nhật 1 năm điện tử

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển đơn hàng đi nhật 1 năm điện tử
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 24 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh:Kyoto – Công việc :   làm điện tử  -đơn hàng đi nhật 1 năm – Thời gian hợp đồng của người lao động: 1 năm + Độ  tuổi  từ   19-30  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: làm điện...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển đơn hàng đi nhật 1 năm

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển đơn hàng đi nhật 1 năm
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 24 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh:Kyoto – Công việc :   làm giặt là  -đơn hàng đi nhật 1 năm – Thời gian hợp đồng của người lao động: 1 năm + Độ  tuổi  từ   19-30  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: làm giặt...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm xây dựng lái máy tại nhật

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm xây dựng lái máy tại nhật
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Mie – Công việc : làm xây dựng  - lái máy xd – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   18- 38  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  làm xây dựng - lái máy xd CHẾ ĐỘ...

Hồ sơ

Đối tác

KÊNH THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tầng 7 tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng- Cầy Giấy TP Hà Nội.

Phụ trách tuyển dụng: 0983 001 087

Email: ntt220475@gmail.com