TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP - KHÔNG QUA TRUNG GIAN - KHÔNG MẤT TIỀN MÔI GIỚI - TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÉP - 150 ĐƠN HÀNG THI TUYỂN TRONG THÁNG 

Đơn Hàng Mới

Tổng hợp các thông tin chính xác, trung thực nhất về thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản, thực tập sinh và du học Nhật Bản để các bạn cập nhật được đầy đủ thông tin về cuốc sống, văn hóa, học tập và làm việc tại Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển đơn hàng đi nhật bản 1 năm

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển đơn hàng đi nhật bản 1 năm
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 24 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh:Kyoto – Công việc :   làm thực phẩm  -đơn hàng đi nhật 1 năm – Thời gian hợp đồng của người lao động: 1 năm + Độ  tuổi  từ   19-30  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: làm thực...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam bảo dưỡng ô tô xkld tại nhật

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam bảo dưỡng ô tô xkld tại nhật
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  Mie – Công việc : bảo dưỡng ô tô – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   18- 32  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  bảo dưỡng ô tô CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam cơ khí xkld tại nhật

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam cơ khí xkld tại nhật
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 18 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  Osaka – Công việc : sơn ô tô – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   18- 32  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  sơn ô tô CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG –...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam cơ khí xkld tại nhật

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam cơ khí xkld tại nhật
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 18 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  Osaka – Công việc : gia công sắt hàn – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   18- 32  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: gia công sắt hàn CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam cơ khí tại nhật

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam cơ khí tại nhật
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 18 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  IWATE – Công việc :cơ khí tiện – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   18- 38  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  làm cơ khí tiện CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm xây dựng lắp đường ống tại nhật

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm xây dựng lắp đường ống tại nhật
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Tokio – Công việc : làm xây dựng - lắp ống nước – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   18- 38  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  làm xây dựng - lắp ống nước CHẾ...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nữ làm may tại nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nữ làm may tại nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 18 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Hiroshima – Công việc :   may – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   18-33  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: may biết sử dụng 1 kim, 2 kim vắt sổ CHẾ ĐỘ PHÚC...

Thực tập sinh Nhật Bản đi lại lần 2

Thực tập sinh Nhật Bản đi lại lần 2
Thực tập sinh Nhật Bản đi lại lần 2, Đã hoàn thành hợp đồng lần 1, có chứng nhận của Jitco. Tuổi từ 21 – 35. Thời gian về VN không có tiền án tiền...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm xây dựng tại nhật

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm xây dựng tại nhật
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Aichi – Công việc : làm xây dựng – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   18- 38  trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  làm xây dựng CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nữ đóng gói thiết bị đàn Piano nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nữ đóng gói thiết bị đàn Piano nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 24 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Saitama – Công việc : đóng gói công nghiệp – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   19-30 trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  đóng gói công nghiệp CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI –...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm điện công trình tại nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm điện công trình tại nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09  nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  Hiroshima – Công việc : điện công trình – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  điện công trình CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm cắt hơi, hàn hơi tại nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm cắt hơi, hàn hơi tại nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09  nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  Hiroshima – Công việc : hàn hơi – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: hàn hơi CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương: 140.000...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm Hàn xì tại nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm Hàn xì tại nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09  nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  Hiroshima – Công việc :  Hàn xì  – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: Hàn xì CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương:...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm điện nước tại nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm điện nước tại nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09  nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  Hiroshima – Công việc : điện nước – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  điện nước CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG –...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm Hàn Co2 tại nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm Hàn Co2 tại nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09  nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  Hiroshima – Công việc : Han CO2 – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: Han CO2 CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương: 145.000...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm điện máy tại nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm điện máy tại nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09  nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  Gifu – Công việc : làm điện , điện máy – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  làm điện , điện máy CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG...

Hồ sơ

Đối tác

KÊNH THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tầng 7 tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng- Cầy Giấy TP Hà Nội.

Phụ trách tuyển dụng: 0983 001 087

Email: ntt220475@gmail.com