TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP - KHÔNG QUA TRUNG GIAN - KHÔNG MẤT TIỀN MÔI GIỚI - TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÉP - 150 ĐƠN HÀNG THI TUYỂN TRONG THÁNG 

Đơn Hàng Mới

Tổng hợp các thông tin chính xác, trung thực nhất về thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản, thực tập sinh và du học Nhật Bản để các bạn cập nhật được đầy đủ thông tin về cuốc sống, văn hóa, học tập và làm việc tại Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm mộc nội thất nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm mộc nội thất nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09  nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  Gifu – Công việc : Mộc nội thất nhật bản – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  Mộc nội thất nhật bản CHẾ ĐỘ PHÚC...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm mộc nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - tuyển nam làm mộc nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09  nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  Saga – Công việc : Mộc nhật bản – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  18-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:   Mộc nhật bản CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG –...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - mộc nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - mộc nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09  nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  Saga – Công việc : Mộc nhật bản – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  18-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:   Mộc nhật bản CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG –...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - nông nghiệp nhật bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - nông nghiệp nhật bản
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Saga – Công việc : nông nghiệp  – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  từ   19-30 trở lên   + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: nông nghiệp CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG –...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - lao động về nước làm nông nghiệp

Xuất khẩu lao động Nhật bản -  lao động về nước làm nông nghiệp
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 50  Nam -nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Aichi – Công việc : nông nghiệp  – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  tuwf 22 trở lên  Nam nữ đã đi Nhật 3 năm về nước được 1 năm có chứng chỉ của Jitco  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng dành cho lao động đi nhật đã về nước thực phẩm rau củ, quả

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng dành cho lao động đi nhật đã về nước thực phẩm rau củ, quả
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 50  Nam -nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Aichi – Công việc : nông nghiệp  – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  tuwf 22 trở lên  Nam nữ đã đi Nhật 3 năm về nước được 1 năm có chứng chỉ của Jitco  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng thực phẩm rau củ, quả

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng thực phẩm rau củ, quả
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 12  nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Fukui – Công việc : làm rau củ quả – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  18-30  - nữ 150cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  làm rau củ quả CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG –...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng làm giá đỗ

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng làm giá đỗ
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 12  nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Fukui – Công việc : làm giá đỗ – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  18-30  - nữ 150cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  làm giá đỗ CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương:...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng đổ bê tông lấy đến tuổi 36

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng đổ bê tông lấy đến tuổi 36
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 06  nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Chiba – Công việc : đổ bê tông – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  18-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  đổ bê tông CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương:...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng lái máy xúc lấy đến tuổi 35

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng lái máy xúc lấy đến tuổi 35
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09  nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Mie – Công việc :  lái máy xúc – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  18-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  lái máy xúc CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương:...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng xây dựng lấy tuổi 40

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng xây dựng lấy tuổi 40
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 12  nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Tokyo – Công việc :  làm đường – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  18-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  làm đường CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương:...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng đúc nhựa

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng đúc nhựa
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 18  nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Toyama – Công việc :  sản xuất nhựa – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  18-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  đúc nhựa CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương:...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng điện , máy

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng điện , máy
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Hiroshima – Công việc :  lắp điện, máy – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  19-28  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  lắp điện, máy CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG –...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng Hàn Co2

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng Hàn Co2
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Hiroshima – Công việc :  hàn Co2 – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  hàn Co2 CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương: 150.000...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng sơn kim loại

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng sơn kim loại
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Saitama – Công việc : Sơn kim loại – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: Sơn kim loại  CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương: 150.000...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng vận hành máy phay

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng vận hành máy phay
tNỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Nigata – Công việc : phay tiện  – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: phay  CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương: 138.000 Yên/tháng....

Hồ sơ

Đối tác

KÊNH THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tầng 7 tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng- Cầy Giấy TP Hà Nội.

Phụ trách tuyển dụng: 0983 001 087

Email: ntt220475@gmail.com