TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP - KHÔNG QUA TRUNG GIAN - KHÔNG MẤT TIỀN MÔI GIỚI - TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÉP - 150 ĐƠN HÀNG THI TUYỂN TRONG THÁNG 

Đơn Hàng Mới

Tổng hợp các thông tin chính xác, trung thực nhất về thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản, thực tập sinh và du học Nhật Bản để các bạn cập nhật được đầy đủ thông tin về cuốc sống, văn hóa, học tập và làm việc tại Nhật Bản

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng kỹ sư xây dựng chưa biết tiếng

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng kỹ sư xây dựng chưa biết tiếng
Kỹ sư đi Nhật Bản- tuyển kỹ sư thiết kế nội thất chưa biết tiếng NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng Kỹ sư tiếp nhận: 10 người( nam ) – Nơi làm việc của Kỹ sư:  Tokyo  kỹ sư đi nhật   chưa biết tiếng – Công việc cụ thể :  công việc lắp khung nhôm kính theo chỉ đạo của người nhật và hướng dẫn cho lao động – Thời gian...

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng kỹ sư cơ khí không tiếng

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng kỹ sư cơ khí không tiếng
Kỹ sư đi Nhật Bản- tuyển kỹ sư cơ khí không tiếng NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng Kỹ sư tiếp nhận: 12 người( nam ) – Nơi làm việc của Kỹ sư:  Aichi kỹ sư đi nhật   chưa biết tiếng – Công việc cụ thể :  công việc điều khiển máy theo bản vẽ, theo chỉ đạo của người nhật – Thời gian hợp đồng của người lao động:  3...

xuất khảu lao động nhật bản - Đơn hàng dành cho lđ đi lại làm may

xuất khảu lao động nhật bản - Đơn hàng dành cho lđ đi lại làm may
đơn hàng dành cho lao động nữ đã đi nhật làm công việc về may và đã có chứng chỉ nghề cấp độ...

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng kỹ sư phiên dịch

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng kỹ sư phiên dịch
Kỹ sư đi Nhật Bản- kỹ sư phiên dịch bánh kẹo NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng Kỹ sư tiếp nhận: 30 người( 10 nam , 20 nữ ) – Nơi làm việc của Kỹ sư:  Aichi kỹ sư đi nhật   N4 – Công việc cụ thể :  công việc điều khiển máy theo bản vẽ, theo chỉ đạo của người nhật – Thời gian hợp đồng của người lao động:  3 -5năm YÊU CẦU +...

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng kỹ sư cơ khí ô tô

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng kỹ sư cơ khí ô tô
Kỹ sư đi Nhật Bản- kỹ sư cơ khí NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng Kỹ sư tiếp nhận: 35 người( nam ) – Nơi làm việc của Kỹ sư:  Aichi kỹ sư đi nhật   N4 – Công việc cụ thể :  công việc điều khiển máy theo bản vẽ, theo chỉ đạo của người nhật – Thời gian hợp đồng của người lao động:  3 -5năm YÊU CẦU + Độ tuổi : 23- 45,cao...

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng kỹ sư cơ khí

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng kỹ sư cơ khí
Kỹ sư đi Nhật Bản- kỹ sư cơ khí NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng Kỹ sư tiếp nhận: 12 người( nam ) – Nơi làm việc của Kỹ sư:  Aichi kỹ sư đi nhật   N4 – Công việc cụ thể :  công việc điều khiển máy theo bản vẽ, theo chỉ đạo của người nhật – Thời gian hợp đồng của người lao động:  3 -5năm YÊU CẦU + Độ tuổi :...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng đúc nhựa

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng đúc nhựa
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 30 nam và 12 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gunma – Công việc : đúc nhựa – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề nếu có: đúc nhựa CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương:...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng hàn

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng hàn
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Nara – Công việc : hàn  – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  Hàn CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương: 138.000 Yên/tháng. Thực...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng sơn ô tô

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng sơn ô tô
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Aichi – Công việc : sơn ô tô – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  sơn ô tô CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương: 145.000 Yên/tháng....

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng đóng gói thực phẩm nam

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng đóng gói thực phẩm nam
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Ibaraki – Công việc cụ thể: đóng gói thực phẩm – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  đóng gói thực phẩm CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng tiện CNC 20-32 tuổi

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng tiện CNC 20-32 tuổi
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 12 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Mie – Công việc : tiện CNC – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  tiện CNC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương: 150.000 Yên/tháng. Thực...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng xd đầm nền công trình 19-35

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng xd đầm nền công trình 19-35
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Mie – Công việc cụ thể:  đầm nền công trình xd – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  đầm nền công trình CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI –...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng xd lái máy làm đường tuổi 19-39

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng xd lái máy làm đường tuổi 19-39
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 18 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Nara – Công việc cụ thể:  lái máy xd – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 160cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  lái máy làm đường CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG –...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng sửa chưa, bảo dưỡng ô tô

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng sửa chưa, bảo dưỡng ô tô
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Aichi – Công việc cụ thể: hàn ghế ô tô – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 165cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  sửa chữa bảo dưỡng ô tô CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng hàng hàn ghế ô tô

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng hàng hàn ghế ô tô
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 18 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Aichi – Công việc cụ thể: hàn ghế ô tô – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 165cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: ưu tiên biết làm về cơ khí CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng xây dựng lương cao

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng xây dựng lương cao
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: tokyo – Công việc cụ thể:  Xây trát – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi  20-30  - nam 165cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề:  xây trát CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương: 160.000...

Hồ sơ

Đối tác

KÊNH THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tầng 7 tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng- Cầy Giấy TP Hà Nội.

Phụ trách tuyển dụng: 0983 001 087

Email: ntt220475@gmail.com