TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP - KHÔNG QUA TRUNG GIAN - KHÔNG MẤT TIỀN MÔI GIỚI - TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÉP - 150 ĐƠN HÀNG THI TUYỂN TRONG THÁNG 

Đơn Hàng Mới

Tổng hợp các thông tin chính xác, trung thực nhất về thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản, thực tập sinh và du học Nhật Bản để các bạn cập nhật được đầy đủ thông tin về cuốc sống, văn hóa, học tập và làm việc tại Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng gia công tiện

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng gia công tiện
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gunma – Công việc cụ thể:  Tiện – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi 19- nam 165cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: ưu tiên biết Tiện CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG – Lương: 135.000...

Xuất khẩu lao động Nhật Bản - đơn hàng giàn giáo xây dựng

Xuất khẩu lao động Nhật Bản - đơn hàng giàn giáo xây dựng
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 03 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Chugoku – Công việc cụ thể: XD giàn giáo – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi 20-33,cao 165cm trở lên + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: ưu tiên biết làm xây dựng CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng đổ bê tông xây dựng

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng đổ bê tông xây dựng
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 18 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Shizuoka – Công việc cụ thể: đổ bê tông xây dựng – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi 19-29, nữ 155cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: ưu tiên biết đổ bê tông xây dựng CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI –...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng nông nghiệp nam nữ

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng nông nghiệp nam nữ
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 nam và 12 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Amori – Công việc cụ thể: nông nghiệp nhật bản ( trồng khoai, củ cải, Ngưu Hoàng) – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi 19-33,cao 165cm trở lên nữ 155cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: ưu...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng đóng gói sản phẩm 1 năm (nam + Nữ)

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng đóng gói sản phẩm 1 năm (nam + Nữ)
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 51 nam và 09 nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Aichi + Shizuoka – Công việc cụ thể:  đóng gói sản phẩm - đơn hàng 1 năm đi nhật – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi 19-30,cao 165cm trở lên nữ 155cm  + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: ưu...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng đóng gói sản phẩm nam 3 năm

Xuất khẩu lao động Nhật bản - đơn hàng đóng gói sản phẩm nam 3 năm
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 36 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Aichi – Công việc cụ thể:  đóng gói sản phẩm – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi 19-28,cao 165cm trở lên + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: ưu tiên biết  đóng gói sản phẩm CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI –...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - gia công hàn xì bán tự động

Xuất khẩu lao động Nhật bản - gia công hàn xì bán tự động
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 36 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  Naga, Osaka – Công việc cụ thể:  Hàn xì – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi 19-28,cao 165cm trở lên + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: ưu tiên biết  Hàn xì CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG...

Xuất khẩu lao động Nhật bản - gia công hàn xì

Xuất khẩu lao động Nhật bản - gia công hàn xì
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 12 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh:  Naga, Osaka – Công việc cụ thể:  Hàn xì – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi 19-28,cao 165cm trở lên + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: ưu tiên biết  Hàn xì CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG...

Xuất khẩu lao động Nhật Bản - đơn hàng hàn xì

Xuất khẩu lao động Nhật Bản - đơn hàng hàn xì
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 15 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gifu – Công việc cụ thể:  Hàn xì – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi 20-30,cao 165cm trở lên + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: ưu tiên biết  Hàn xì CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG –...

Xuất khẩu lao động Nhật Bản - đơn hàng mộc chế tác đồ gia dụng

Xuất khẩu lao động Nhật Bản - đơn hàng mộc chế tác đồ gia dụng
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 12 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Fukui – Công việc cụ thể:  Mộc chế tác đồ gia dụng – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi 20-30,cao 165cm trở lên + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: ưu tiên biết Mộc chế tác đồ gia dụng CHẾ ĐỘ...

Xuất khẩu lao động Nhật Bản - đơn hàng nội thất xd

Xuất khẩu lao động Nhật Bản - đơn hàng nội thất xd
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Tokyo – Công việc cụ thể: nội thất xây dựng – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi 20-30,cao 165cm trở lên + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: ưu tiên biết nội thất xây dựng CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG...

Xuất khẩu lao động Nhật Bản - đơn hàng bảo trì máy móc

Xuất khẩu lao động Nhật Bản - đơn hàng bảo trì máy móc
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 09 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Okynawa – Công việc cụ thể: bảo trì máy – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi 20-30,cao 165cm trở lên + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: ưu tiên biết bảo trì máy CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG –...

Xuất khẩu lao động Nhật Bản - đơn hàng giàn giáo

Xuất khẩu lao động Nhật Bản - đơn hàng giàn giáo
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Hyogo – Công việc cụ thể: XD giàn giáo – Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm + Độ  tuổi 20-33,cao 165cm trở lên + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên + Yêu cầu tay nghề: ưu tiên biết làm xây dựng CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG...

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng nhân viên nhà hàng

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng nhân viên nhà hàng
Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng nhân viên nhà hàng NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng Kỹ sư tiếp nhận: 06 người( nu ) – Nơi làm việc của Kỹ sư: OTokyo  – Công việc cụ thể: nhân viên nhà hàng – Thời gian hợp đồng của người lao động:  3 -5năm YÊU CẦU + Độ tuổi : 21-30,cao 155 cm trở lên + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp CĐ- đại học trở lên...

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng kỹ sư thiết kế linh kiện ô tô

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng kỹ sư thiết kế linh kiện ô tô
Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng thiết kế linh kiện ô tô NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng Kỹ sư tiếp nhận: 20 người( nam ) – Nơi làm việc của Kỹ sư: OTokyo  – Công việc cụ thể: 10 kỹ sư thiết kế linh kiện ô tô – Thời gian hợp đồng của người lao động:  3 -5năm YÊU CẦU + Độ tuổi : 23-35,cao 165 cm trở lên + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp...

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng kỹ sư Điện - Điện tử

Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng kỹ sư Điện - Điện tử
Kỹ sư đi Nhật Bản- đơn hàng điện - điện tử NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng Kỹ sư tiếp nhận: 15 người( nam ) – Nơi làm việc của Kỹ sư: Okayama  – Công việc cụ thể: 10 kỹ sư điện- điện tử – Thời gian hợp đồng của người lao động:  3 -5năm YÊU CẦU + Độ tuổi : 23-35,cao 165 cm trở lên + Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp CĐ- đại...

Hồ sơ

Đối tác

KÊNH THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tầng 7 tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng- Cầy Giấy TP Hà Nội.

Phụ trách tuyển dụng: 0983 001 087

Email: ntt220475@gmail.com